Představenstvo a kontakty

PŘEDSTAVENSTVO UČFR

Předseda představenstva
Prof. RNDr. Evžen Amler CSc.
tel: 608 979 660

Místopředseda představenstva
Miroslav Liba
tel: 739 583 563

Člen představenstva
Ing. Jan Jevický

Člen představenstva a sekretář
PhDr. Václav Mitáš
tel: 731 540 422